เราดำเนินธุรกิจร้านขายยาในประเทศญี่ปุ่น

  • ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517
  • เงินทุน 100 ล้านเยน
  • ชื่อตัวแทน เออิจิ อุซุย
  • จำนวนพนักงาน ประมาณ 600 คน
  • ที่อยู่บริษัท zip535-0012 2-11-24 Senbayashi, Asahi-ku, Osaka Japan อาคาร MIK Senbayashi